BV Amsterdam

De gezelligste club in Amsterdam West

11 september 2021 seizoenopening

Beste BVA’ers, 

Na de seizoensafsluiting / ALV op zaterdag 10 juli kijken we nu alweer reikhalzend uit naar het nieuwe, hopelijk corona-vrije, seizoen! Om aankomend seizoen goed in te wijden en elkaar na de zomer weer eens te zien zal op zaterdag 11 september de officiële seizoensopening in de Van Hogendorphal plaats vinden (onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen). 

Aan het programma wordt nog gewerkt, maar deze zal waarschijnlijk bestaan uit een mix van clinics, onderlinge en/of oefenwedstrijden, mogelijkheden om je tafel-/scheidsrechterskennis te vergroten, en een belangrijke meeting waarin het bestuur en de TC gezamenlijk de nieuwe visie van BVA zal toelichten. Uiteraard sluiten we de dag bij Dirk af voor een hapje en drankje!

Meer informatie volgt, maar zet de datum alvast in je agenda!

Groet,

namens het bestuur,

Emma Kruijswijk

English

Dear BVA-member, 

After the season closure / GMM on Saturday the 10th of July, we are already looking forward to next, hopefully corona-free, season! In order to properly kick-off upcoming season and see each other again after the summer, the official season opening will take place at the Van Hogendorp-hal on Saturday 11 September (subject to the corona measures in force at the time).

The program is still in progress, but it will probably consist of a mix of clinics, practice games, opportunities to increase your table/referee knowledge, and an important meeting in which the board and the TC will jointly inform everyone about the new vision of BVA. We will of course end the day at Dirk’s for a drink and bite!

More information will follow, but make sure you save the date!

Kind regards, 

on behalf of the board, 

Emma Kruijswijk

Lid worden van BV Amsterdam?

Als je lid wilt worden dan moet je een aanmeldformulier invullen. ( zie lid worden ) .
Hierop kan je de informatie invullen die van belang kan zijn. In een aantal leeftijdsgroepen bij de jeugd zijn nog plaatsingsmogelijkheden. Dat geldt ook voor de dames recreanten en de senioren. Voor meisjes van 10 tot 18 zijn ook nog plaatsen.

Drie mensen die basketbal spelen 372667 - Download Free Vectors, Vector Bestanden, Ontwerpen Templates

Informatie over de

Hallo BVA leden,

Ben je nieuwsgierig hoe we als club de moeilijke Corona periode zijn door gekomen, wil je weten hoe we omgaan met de ‘te veel betaalde’ contributie.., wil je mee bepalen hoe we in de komende jaren als club verder gaan?

Kom dan volgende week zaterdag 10 juli om 15.00 uur naar de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Deze keer niet in de sporthal maar in het Ladderhuis in het Westerpark, (Klönneplein 10, 1014DD Amsterdam).

We zorgen voor koffie/thee. Na de vergadering fris, een biertje of wijntje en heerlijke versnaperingen.

 We hopen jullie allemaal te ontmoeten.

namens het BVA bestuur, Her Koelmans, (voorzitter)

ENGLISH 

Hello BVA members,

Are you curious how we got through the difficult Corona period as a club, do you want to know how we deal with the ‘overpaid’ contribution.., do you want to help determine how we will continue as a club in the coming years?

Then come to the General Members Meeting of our association next Saturday, July 10 at 3 p.m.

This time not in the sports hall but in the Ladderhuis in the Westerpark, (Klönneplein 10, 1014DD Amsterdam).

We provide coffee/tea. Refreshments, a beer or wine and delicious snacks after the meeting.

We hope to meet you all.

on behalf of the BVA board,
Her Koelmans (chairman)    

Algemene Ledenvergadering General Member Meeting 10 juli in Het Ladderhuis Westerpark om 15.00 uur.

Programma Algemene Vergadering van Beraad | Remonstranten

Hallo BVA leden,

Heel langzaam ‘normaliseert’ de samenleving zich weer. Voor ons als BV Amsterdam bestuur is dat reden om ‘gewoon’ aan het eind van het seizoen een Algemene Leden Vergadering (ALV) te plannen. We gaan dat doen op 10 juli, van 15.00 tot het eind van de middag. We beginnen natuurlijk even met de formele zaken en hopen dat vlot te kunnen doen zodat we de middag met een gezellige borrel kunnen afsluiten. We hebben elkaar een tijd niet of nauwelijks gezien of gesproken dus is er nu gelegenheid dat ín te halen’. De bar is open en wij zorgen voor wat versnaperingen..

Omdat de Sporthal niet beschikbaar is houden we de bijeenkomst in het Westerpark, in het ‘ladderhuis’ (naast de korfbalvelden).

Het adres van het Ladderhuis is Klönneplein 10, 1014DDAmsterdam. Het clubhuis van de korfbalclub vlak bij de toegangsbrug vanaf de Van Hallstraat

Elke ALV is natuurlijk altijd van belang omdat je daar als lid van de club mede vorm kunt geven aan ons clubbeleid. Deze maal staan er 2 onderwerpen op de agenda die extra bijzonder zijn:

 • In de verantwoording van de financiën zit een voorgenomen besluit tot teruggave van een deel van de contributies over afgelopen seizoen.
 • We willen in het volgende seizoen ons sportieve beleid aanscherpen, onder andere door uitbreiding van de rol van de Technische Commissie naar de senioren teams.

Wil je met het bestuur in gesprek over deze (en andere) onderwerpen dan ben je zeer welkom op

De ALV van BV Amsterdam met borrel na afloop

zaterdag 10 juli om 15.00 in het ladderhuis. Klönneplein 10, 1014DDAmsterdam.

Hopelijk zien we elkaar op die datum..

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Her Koelmans (voorzitter)

In English:

Hello BVA members,

Society is slowly returning to normal. For us as a BV Amsterdam board, that’s reason to ‘just’ plan a General Members Meeting (GMM) at the end of the season. We’ve planned this on July 10, from 3 p.m. to the end of the afternoon. We will of course start with the formal matters and hope to be able to do that smoothly so that we can end the afternoon with a drink. We haven’t seen or spoken to each other for a while, so there is now an opportunity to catch up’. The bar will be open and we’ll provide some snacks..

Because our gym (Van Hogendorp hal) is not available, we will hold the meeting in the Westerpark, in the ‘ladder house’ (next to the korfball fields).

The address of the Ladderhuis is Klönneplein 10, 1014DD Amsterdam. The clubhouse of the korfball club near the access bridge from Van Hallstraat

Every GMM is of course always important because as a member of the club you can help shape our club policy. This time there are 2 topics on the agenda that are extra special:

 • The financial statement contains an intended decision to return part of the contributions for the past season.
 • We want to tighten up our sporting policy in the next season, among other things by extending the role of the Technical Committee to the senior teams.

If you would like to discuss these (and other) topics with the board, you are very welcome at

The GMM of BV Amsterdam with a drink afterwards

Saturday 10 July at 15.00 in the Ladderhuis. Klönneplein 10, 1014DD Amsterdam.

Hopefully we’ll see each other on that date..

Yours sincerely, on behalf of the board, Her Koelmans (chairman)

Schema buitentrainingen jeugdteams

Locatie: Westergasfabriekterrein Polonceaukade 27 achter Kunstenhuis en Restaurant Rainarai en meteen naast TonTon.

Maandag:

Dinsdag:
1630-1730 jongens U16-3
1730-1830 jongens U18

Woensdag:
1330-1500 Basketball’sCool
1500-1600 U10
1600-1700 jongens U12-1
1700-1800 meisjes U12-1
1800-1900 meisjes U16+U18

Donderdag:
1600-1700 jongens U12-2
1700-1800 jongens U14-3
1800-1900 jongens U16-2

Vrijdag:
1600-1730 jongens U22

Zaterdag:
1200-1300- jongens U14-2
1300-1400 jongens U14-1
1400-1500 jongens U16-1
1500-1600 meisjes U16+U18

Maandag: basketballveld Cartesius Lyceum Frederik Hendrikplantsoen
1730-1845 meisjes U14
1845-2000 meisjes U16+U18

Maandag: basketballveld bij Sporthal Laan van Spartaan
1700-1900 jongens U16-2

De teams hebben allemaal een groepsapp i.v.m. communicatie over o.a. afspraken bij slecht weer, regen, wind.

Summercamp 2021

Het zag er naar uit dat er deze zomer geen zomerkamp voor de jeugd zou zijn. Maar gezien de huidige Coronamaatregelen is het toch mogelijk om een kamp te organiseren in Landsmeer. Dit jaar 1 ipv 2 weken. Meld je dus snel aan als je je skills in de vakantie wilt verbeteren.

Download het inschrijfformulier.

Buitentrainingen senioren

Sinds half maart 2021 mogen de senioren weer buiten trainen, echter onder bijzondere corona voorwaarden. O.a. maximaal 4 man op een half veld. De seniorenteams zijn weer gestart met de trainingen. Zij regelen zelf onderling de buitentrainingen op diverse locaties in west.

Geen training tijdens kerstvakantie

Van donderdag 24 december 2020 t/m zaterdag 2 januari 2021 zijn er in verband met de kerstvakantie geen trainingen, Eerste training in het nieuwe jaar is maandag 4 januari 2021.

kersttak - Huisartsenpraktijk Keizersgracht Amsterdam
Kerst tak 2018 - De Veluwenaar
Hele gezellige Kerstdagen en een gezond en sportief 2021

Overzicht schema onderlinge jeugdwedstrijden op zaterdag

Zaterdag 14 novemberZaterdag 21 novemberZaterdag 28 novemberZaterdag 5 decemberZaterdag 12 decemberZaterdag 19 december
U18:12.00 – 14.30   U16:14.30 – 17.00U10/12:12.00 – 14.30   U14:14.30 – 17.00U18:12.00 – 14.30   U16:14.30 – 17.00Géén wedstrijden   (Sinterklaas)U10/12:12.00 – 14.30   U14:14.30 – 17.00U18:12.00 – 14.30   U16:14.30 – 17.00

Aangescherpte regels m.b.t. trainingen vanaf 5 november 2020

Als bestuur vinden we het erg jammer dat de 18+/senioren per 5 november voor een periode van 2 weken niet meer mogen trainen. We zijn wel blij dat de jeugd t/m 17 jaar nog wel mag blijven trainen en onderlinge oefenwedstrijden op de zaterdagmiddag mogen spelen. Zoals de minister president dat in de persconferentie van 3 november berichtte gaat dit in op woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur.

Uiteraard respecteren wij dat er leden zijn, die voorlopig liever even rustig aan willen doen.

Conform de door NOC*NSF, NBB en het Ministerie opgestelde regels zijn er wel voorwaarden voor de leden die komen trainen.

Er zijn een aantal restricties.

 1. Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje. Deze mag alleen af als je op een veld actief aan het trainen bent. Bij binnenkomsst handhygiëne.
 2. Bij jeugd t/m 17 jaar mag er gewoon volop worden getraind. De trainer moet wel een afstand in acht nemen van 1,5 meter vanaf de kinderen.
 3. Thuis omkleden. De kleedkamer is alleen geopend voor water drinken en toiletbezoek.
 4. Er mogen geen bezoekers op de tribunes plaatsnemen.
 5. Voor de onderlinge oefenwedstrijden op de zaterdag maken de trainers wekelijks een schema.

We gaan ervan uit dat iedereen zich strikt aan de regels houdt en hopelijk houden we samen het virus buiten de hal.

Berichtje van Dirk

Lieve vrienden van Sportcafé van Hogendorp, echte vrienden zo kunnen wij jullie wel noemen. Wat zijn wij ontzettend verrast en blij met jullie inzamelingsactie. Wat hebben jullie veel gegeven! Wij voelen ons hierdoor zeer gewaardeerd, maar zijn er ook door ontroerd en worden er verlegen van. Wij hopen jullie weer snel te mogen ontvangen in het café zodat we weer een lekker biertje kunnen drinken! Ontzettend bedankt en hopelijk tot snel, Dirk en Carina

Onder strikte voorwaarden kan er worden getraind

Als bestuur zijn we erg blij dat we de leden, die ondanks alle Corona-problemen toch graag willen trainen, deze gelegenheid kunnen bieden vanaf maandag 26 oktober.

Uiteraard respecteren wij dat er leden zijn, die voorlopig liever even rustig aan willen doen.

Conform de door NOC*NSF, NBB en het Ministerie opgesteld regels zijn er wel mogelijkheden om te kunnen trainen.

Er zijn echter wel een aantal restricties.

 1. Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje. Deze mag alleen af als je op een veld actief aan het trainen bent.
 2. Bij jeugd t/m 17 jaar mag er gewoon volop worden getraind. De trainer moet wel een afstand in acht nemen van 1,5 meter vanaf de kinderen.
 3. Bij alle anderen vanaf 17 jaar en bij de senioren gelden er andere restricties waaronder mag worden getraind.

 Er mogen zich niet meer dan 30 personen van 18 jaar en ouder tegelijk in een sportruimte bevinden.

 Hoe gaan we dit organiseren bij deze groep boven 17 jaar en senioren:

 Er mogen maximaal 4 personen op een half veld aanwezig zijn (ofwel max. 8 personen op een heel veld/per team).

 • Zij moeten zich beperken tot skills, die zij alleen kunnen doen. Dribbels, shots, moves.
 • Tijdens deze training moeten de max. 4 personen op het halve veld steeds de 1,5 meterregel in acht houden.
 • Bij voorkeur zelf een basketball meenemen.
 • Als je een bal van BV Amsterdam wilt gebruiken dan deze vooraf met aanwezig desinfectiemiddel afnemen.
 • Na afloop van de training de bal weer desinfecteren en terug in de ballenkar.
 • Tijdens de training alleen jouw eigen bal in de hand nemen.
 • De groep moet in tact blijven, dus niet gaan wisselen op een ander veld met een andere groep.
 • Na de training verlaat de groep samen, op afstand, de zaal en gaat naar buiten.

De trainingstijden zijn met een paar minuten aangepast zodat de spelers de zaal op tijd kunnen verlaten.

De aanvang van de volgende training kan pas plaatsvinden op het moment dat de vorige groep de zaal verlaten heeft.

Ben je te vroeg dan moet je even in het halletje of buiten wachten voordat je de zaal in mag. (paraplu mee?) .

We moeten voorkomen dat we de limiet van 30 personen overschrijden.

Uitgaande van 3 velden =  6 groepjes van 4 (plus eventueel een trainer per team/veld) blijven we binnen deze limiet.

Bijgaand het trainingsschema voor de komende periode. Let op de aanvang en eindtijden.

Op deze manier kunnen wij hopelijk veilig blijven trainen. 

Het verzoek aan de trainers om deze informatie te bespreken met de spelers van het team

LET OP: we hebben vernomen dat de sportlocaties ( ook de Van Hogendorphal ) sinds deze week onaangekondigd een aantal keren per avond bezoek krijgt van BOA’s, die controleren of de aanwezigen zich aan de strikte maatregelen houden.

En bij overtreding kan een boete oplopen tot € 4.000,00. Als iedereen zich goed aan de bovengenoemde punten houdt zal alles soepel kunnen verlopen.

Even naar Dirk?

Iedereen die in de Van Hogendorphal sport, kent Dirk. En Dirk kent iedereen. Dat moet zo blijven en daarvoor moeten we nu echt de handen ineenslaan. Als de sporthal weer open mag is dat alleen compleet als Dirk dat ook mag.

De bitterballen en kroketten van Dirk gaan er na een wilde sportwedstrijd als zoete koek in. Maar, hij is er niet alleen voor de beste snacks, hij is dé plek! Je gaat niet naar de sportkantine, je gaat naar Dirk! Hoeveel geef jij normaal uit tijdens een avondje Dirk? 

Daarom zijn we deze geefactie gestart, alle kleine beetjes helpen. Kijk je ook al uit naar dat strakke tapbiertje en die gulle lach van Dirk? Help dan mee! 

https://www.geef.nl/nl/actie/even-naar-dirk/donateurs

Coronaprotocol per 29.09.2020

BV Amsterdam hanteert de volgende regels met betrekking tot het voorkomen van corona besmettingen:

 • De Van Hogendorphal is alleen toegankelijk voor spelers en overige bij een wedstrijd betrokkenen (scheidsrechters, trainer/coach, jury/tafelaars, zaaldienst BV Amsterdam en chauffeur(s) bezoekend team).
 • Alle leden en bezoekers handhaven de regels rond hygiëne en sociale afstand (minimaal 1,5 meter).
 • Bij binnenkomst desinfectie van handen.
 • Thuis spelende teams en uitspelende teams gebruiken elk apart één van beide zijden van de sportzaal zoals in de zaal staat aangegeven.
 • Op de sportvelden wordt gesport volgens de geldende basketball regels maar na afloop dienen alle deelnemers zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te vertrekken. Omkleden en douchen kan, maar wordt afgeraden. Kleedkamers voor thuis spelende en bezoekende teams zijn gescheiden en worden tijdens de speeldag niet gewisseld. De kleedkamers zijn ‘gemarkeerd’.
 • Warming up voor een wedstrijd is natuurlijk toegestaan. We vragen iedereen wel als team een aparte plek te zoeken in de sporthal als het veld nog niet beschikbaar is voor de warming up. Vermijd dat elkaar afwisselende teams te dicht bij elkaar komen.

Zo hopen wij het Corona-virus buiten de hal te houden.

(Bij uitwedstrijden zullen de meerijdende ouders hier ook mee te maken krijgen.)

namens het bestuur,Het werken met het digitale wedstrijdformulier

Ook BV Amsterdam is inmiddels overgegaan op het digitale wedstrijdformulier.
Hoe werkt het:

Onderstaand een link voor
de coach
de scheidsrechter voor de wedstrijd
de “schrijver” over het invullen van de tablet
plus 2 extra uitlegverhalen van 2 verenigingen. Vooral de onderste instructiefilm is zeer handig voor de tafelaars.

Bestudeer deze goed.

www.basketball.nl/nbb-organisatie/nieuws/sportlink

Algemene Ledenvergadering BV Amsterdam op 5 september 2020

Hallo BVA leden,

Inmiddels zijn we al weer 2 weken aan het trainen. Vanaf volgende week kunnen we ook de van Hogendorphal weer gebruiken. Een nieuw trainingsschema is op de website gepresenteerd. 

De berichtgeving over de risico’s op Corona besmettingen blijven wisselen. Deze onzekerheid heeft het bestuur er toe gebracht de middag op 5 september om te zetten in een simpele Algemene Ledenvergadering (ALV). De ‘seizoenstart’ waarin allerlei leuke activiteiten over basketbal, de club en hoe we aan het werk zijn vanuit Technische Commissie en bestuur aan de leden (en andere belangstellenden) wilden presenteren kan wellicht worden omgezet in een gezamenlijke ‘seizoensafsluiting’ ergens in mei volgend jaar. 

De ALV wordt gehouden in de van Hogendorphal, van 14 u tot 16 u. Vanaf 13.30 zijn we ‘open’. Als het goed weer is kunnen we buiten zitten, anders zullen we één van de sporthallen gebruiken om met behoud van voldoende afstand elkaar te kunnen spreken. De stukken over de financiën staan inmiddels op de website en zijn beschikbaar als je als lid hebt ingelogd. De bespreekpunten zullen zijn (zie ook agenda in bijlage):

1. Opening 

2. Verslag ALV 2019 

3. Bestuursverslag afgelopen seizoen (inclusief TC) 

4. Financieel verslag afgelopen seizoen

 • Verslag seizoen 2019 – 2020
 • Verslag en decharge van de kascommissie seizoen 2019 – 2020
 • Vaststelling begroting 2020 – 2021 en voorstel contributie
 • Vaststelling kascommissie 2020 -2021

5. Samenstelling bestuur komend seizoen 

6. Rondvraag 

7. Sluiting, borrel.

We begrijpen dat veel leden niet regelmatig inloggen, als je jouw wachtwoord niet meer goed weet kun je eenvoudig een nieuw wachtwoord opvragen (je ontvangt dat via je e-mail als je met jouw mailadres inlogt).

In verband met de corona maatregelen willen wij graag weten hoeveel leden van plan zijn naar de ALV te komen. Je kunt dat melden wz@bvamsterdam.nl.

Daarnaast is het ook mogelijk via e-mail vragen of aandachtspunten aan de vergadering te melden. Dit kan door een mail te sturen aan wz@bvamsterdam.nl

Het bestuur van BVA

De vergaderstukken zoals: financiën agenda, verslag ALV 2019, samenstelling bestuur, terugblik seizoen 2019-2020
verslag kascommissie.

English version

Hello BVA members,

We have now been training for 2 weeks. From next week we can also use the van Hogendorphal again. A new training schedule has been presented on the website.

Reporting about the risks of Corona contamination continues to vary. This uncertainty has led the board to convert the afternoon on September 5 into a simple General Members Meeting (ALV). The ‘season start’ in which all kinds of fun activities about basketball, the club and how we are working from the Technical Committee and board wanted to present to the members (and other interested parties) could perhaps be converted into a joint ‘season closure’ sometime in May next year. .

The ALV is held in the van Hogendorphal, from 2 pm to 4 pm. We are ‘open’ from 13.30. If the weather is good we can sit outside, otherwise we will use one of the sports halls to talk to each other while maintaining sufficient distance. The documents about the ALV are now on the website and are available if you have logged in as a member. The points for discussion will be (see also agenda in annex):

1. Opening

2. Report ALV 2019

3. Board report last season (including TC)

4. Financial report last season

Report season 2019 – 2020
Report and discharge of the audit committee season 2019 – 2020
Adoption of the 2020 – 2021 budget and proposal for contribution
Adoption of the Audit Committee 2020-202

5. Composition of the board next season

6. Any other business

7. Closure, drinks.

We understand that many members do not log in regularly, if you do not remember your password you can easily request a new password (you will receive this via your email if you log in with your email address).

In connection with the corona measures, we would like to know how many members are planning to attend the ALV. You can report this via: wz@bvamsterdam.nl

In addition, it is also possible to report questions or points of interest to the meeting by e-mail. This can be done by sending an email to wz@bvamstrdam.nl

The BVA board

Trainingsschema vanaf 17 augustus t/m 29 augustus

De trainingen starten dinsdag 18 augustus. In verband met werkzaamheden in de Van Hogendorphal worden in augustus alle trainingen gehouden in Sporthal Laan van Spartaan en Het 4e Gymnasium. De jeugdteams trainen 2 x per week in Sporthal Laan van Spartaan en de Seniorenteams 1 x per week in Sporthal Laan van Spartaan en een keer in Het 4e Gymnsium. Plus zijn er pickups voor de Dames en de Heren. Trainingsschema

Thuiswedstrijden

De komende weken staan er geen thuiswedstrijden gepland.