Zaterdag 8 juni 2019 Algemene Ledenvergadering

Zaterdag  8 juni om 14.00 uur Algemene Ledenvergadering.

Komt allen, maar zorg er voor dat er minimaal een lid uit het team aanwezig is voor de informatie.

Naast de financiële verslaglegging en de plannen voor komende seizoen is er ook gelegenheid voor het voorstellen van nieuwe bestuursleden.
Tevens zal de penningmeester a.i. een voorstel doen voor de nieuwe contributie.
Voorts zullen onze kampioenen van afgelopen seizoen in het zonnetje worden gezet.
Daarna drinken we nog gezellig een glaasje op het nieuwe seizoen.

einde zal tegen 17.00 uur zijn.