Seizoenopening zaterdag 3 september

Beste BVA’ers,
Zoals eerder aangekondigd gaan wij het komende seizoen openen met een gezamenlijke Seizoenopening op zaterdag 3 september a.s.!
Het programma is nu definitief: we starten om 10.00 en zullen de dag afsluiten met een oefenwedstrijd van H1, waarna de echte afsluiter daarna uiteraard een drankje bij Radboud is.

Programma seizoensopening BVA – zaterdag 3 september

Tijd
Activiteit
Locatie
10.00 – 10.15 Inloop

Hal 1 & 2 10.15 – 10.30 Warming up U8 t/m U12 (met de ouders!)

Hal 2 – alle velden 10.15 – 10.30 Warming up U14 t/m U18

Hal 1 – alle velden 10.30 – 11.30 Tafelcursus (leden + ouders)
Ruimte bij kantoren beheer

10.30 – 12.00 Meerkamp U8 t/m U12 + ouders

Hal 2 – alle velden 10.30 – 13.00
Mix toernooi U14 t/m U18

Hal 1 – alle velden 13.00 – 17.00 Pick up’s senioren (v.a. U20)

Hal 1 & 2 – alle velden

18.00 – 20.00 Oefenwedstrijd H1
Hal 2

19.00 – eind. Borrel Bij Radboud

Enkele punten van aandacht:

  • De U10 training die ook op zaterdag 3 september 12.00 gepland stond vervalt;
  • We zijn nog op zoek naar extra hulp bij de meerkamp voor de U8 t/m U12 + ouders, mocht je dit leuk lijken dan kun je dit via een reactie op deze mail laten weten.
  • In de meerkamp U8 t/m U12 worden ouders uitgenodigd samen met de kinderen de meerkamp te doen. Dan moeten die ouders wél sportschoenen voor in de zaal meebrengen (verplichting vanuit Halbeheer).
  • Op 2 tijdstippen wordt er een uurtje uitleg gegeven over het tafelen: hoe werk je met de klok en hoe werk je met het tablet.
  • De teamindeling voor de mixtoernooien wordt in de loop van de week via de mail en website bekend gemaakt.
  • Deelnemers aan het mixtoernooi U14 t/m U18 moeten vooraf even checken met welk kleur shirt zij spelen. Het is verstandig in elk geval 2 kleuren shirt mee te nemen (1 ‘licht’ en 1 ‘donker’).

Wij kijken er naar uit jullie allemaal weer te ontmoeten!
Groet,namens het bestuur,
Her Koelmans
English
Dear BVA’ers,

As previously announced, we will open the coming season with a joint Season Opening on Saturday September 3rd!
The program is now final: we start at 10.00 and will end the day with a practice match of H1, after which the real closing is of course a drink at Radboud.

Program season opening BVA – Saturday 3 September

See above in dutch
Some points of attention:
• The U10 training that was also planned on Saturday September 3, 12.00 will be cancelled;
• We are still looking for extra help with the all-around camp for U8 to U12 + parents, if you think this would be fun, you can let us know by commenting on this email;
• In the all-around U8 to U12, parents are invited to do the all-around together with the children. Then those parents must bring sports shoes for the hall (obligation from Halbeheer).
• At 2 times, an hour of explanation is given about doing jury table: how do you work with the clock and how do you work with the tablet.
• The team division for the mix tournaments will be announced via email and website during the week.
• Participants in the mix tournament U14 to U18 must check in advance which color shirt they are playing with. It is wise to bring at least 2 colors of shirt (1 ‘light’ and 1 ‘dark’).

We look forward to meeting you all again!

Greeting,
On behalf of the Board,
Her Koelmans