BV Amsterdam

De gezelligste club in Amsterdam West

Save the date – 3 september viering seizoenopening BV Amsterdam

Hey BVA leden,
De tijd vliegt, we zijn al weer over de helft van de zomerstop heen. Vanaf 22 augustus gaan de zalen weer open en mogen we weer aan de slag met de trainingen. Achter de schermen zijn we al druk aan het werk om weer een geweldig trainingsschema op te stellen. Daarover horen jullie zo snel mogelijk meer!
Maar wat we vooral alvast willen aankondigen is dat we op 3 september weer de opening van het seizoen willen vieren en de titel “de gezelligste club van Amsterdam” eer aan doen. Tijdens de opening zullen er verschillende activiteiten georganiseerd worden voor jong ÉN oud, kinderen ÉN ouders, dames ÉN heren. 
’s Ochtends nodigen wij alle jeugd (tot en met U18) en hun ouders uit, waarna we in de middag voor de U20 en senioren teams activiteiten zullen organiseren. De details moeten we nog uitwerken.. Heb jij een goed idee voor invulling van het programma óf wil je ons op de dag zelf helpen, laat het ons weten door te mailen naar info@bvamsterdam.nl
Als afsluiter van de dag zijn er 2 oefenwedstrijden; zowel de Dames1 als Heren1 zullen in actie komen op het centercourt in Hal2. Hiervoor kunnen beide teams alle support gebruiken vanaf de kant en van achter de ramen bij Radboud. Radboud zorgt er uiteraard voor dat de drankjes koud staan en dat de frituur warm is ;).
Oftewel…Zet alvast GROOTS in je agenda:
3 september – seizoensopening BVA in de Van Hogendorphal van 10u tot 20u
Tot dan!
Groetjes, Bestuur van BV Amsterdam


—————- English version below———————
Hey BVA members,
Time flies, we are already halfway through the summer break. From August 22, our gym’s will open again and we can get back to work with the training sessions. Behind the scenes we are already busy preparing another great training schedule. You will hear more about this as soon as possible!
But what we especially want to announce is that we want to celebrate the opening of the season again on September 3rd and honor the title  the ‘gezelligste’  basketballclub in Amsterdam”. During the opening, various activities will be organized for young AND old, children AND parents, ladies AND gentlemen.
In the morning we invite all youth (up to and including U18) and their parents, after which we will organize activities for the U20 and senior teams in the afternoon. We have yet to work out the details.
Do you have a good idea for the implementation of the program or do you want to help us on the day itself, let us know by emailing to info@bvamsterdam.nl
At the end of the day there are 2 practice matches; both the Ladies1 and Heren1 will be in action on the center court in Hall2. For this, both teams can use all the support from the side and from behind the windows at Radboud.
Radboud will of course ensure that the drinks are cold and that the deep-fat fryer is warm ;).
In other words…
Put BIG in your agenda:
September 3 – BVA season opening in the Van Hogendorphal from 10 am to 8 pm
Until then!
Greetings,

Zaterdag 3 september seizoenstart

Noteer vast in je agenda;

Zaterdag 3 september van 10.00 uur tot 17.00 uur de jaarlijkse seizoenstart.

Veel activiteiten in Van Hogendorphal 1 en Van Hogendorphal 2.

Een dag met onderlinge wedstrijdjes, kennis te maken met trainers, coaches, nieuwe leden, teamgenoten, bestuursleden. Informatie over blessurepreventie. Mogelijkheid om een tafelcursus te volgen. Neem je laptop of tablet mee zodat je je Spelregelbewijs nog even snel kunt halen. En nog veel meer.

Laatste reminder seizoenafsluiting a.s. zaterdag 9 juli

Hey BVA-ers
Aanstaande zaterdag is het zover!! Om 14:00 start de seizoen afsluiting (Deuren open om 13:30). Zoals je weet zullen we de kampioenen huldigen, zijn er velden beschikbaar voor onderlinge partijtjes voor de jeugd en zijn we zeer benieuwd naar jullie input voor het komende seizoen. Denk aan:
–           Wat vind je van het indelen van teams voor het draaien van zaaldiensten?
–           Voelde jij je goed geïnformeerd over alle nieuwtjes van de club? Hoe kunnen we dit eventueel verbeteren?
–           Hoe vergroten we de actieve kern van BVA? (immers, vele handjes maken licht werk!)
De laatste van de boven genoemde punten is volgens het bestuur een van de belangrijkste kwesties voor komend seizoen; met de huidige, (te) kleine actieve kern wordt het vrijwel onmogelijk om het seizoen soepel te laten verlopen. Alle hulp is welkom dus we zien je graag bij de seizoen afsluiting. 
Ter voorbereiding zijn de stukken beschikbaar op onze website: de ALV agenda, verslag van de ALV ’20/21,  het bestuursverslag ‘21/’22, het financiële verslag ‘21/’22 en de nieuwe ‘omgangsregels’ (veilig sporten, sancties bij verzuim…). Je kunt die vinden middels onderstaande button
Mocht je jammer genoeg toch niet bij aanwezig kunnen zijn maar heb je wel geweldige ideeën, vragen of moet je gewoon iets kwijt? Mail dan naar v@bvamsterdam.nl!
De drankjes staan alvast koud!
Tot zaterdag!Met vriendelijke groet,
Het BVA-bestuur

English version


Hey BVA-ers
This Saturday it’s time to meet!! The season closing starts at 14:00 (Doors open at 13:30). As you know, we will pay tribute to the champions, there are fields available for mutual matches for the youth and we are very curious about your input for the coming season. Think of:
–           What do you think about dividing teams for performing hall shifts?
–           Did you feel well informed about all the news from the club? How can we possibly improve this?
–           How do we increase the group of active members of BVA? (After all, many hands make light work!)
The last of the above points, according to the board, is one of the most important issues for next season; with the current, (too) small active group, it becomes virtually impossible to run the season smoothly. All help is welcome so we look forward to seeing you at the end of the season.
In preparation, the necessary documents are available on our website: the ALV agenda, report of the ALV ’20/21, the board report ’21/’22, the financial report ’21/’22 and the new ‘rules for mutual contact ‘ (safe sports, sanctions in case of absenteeism…). You can find it under the following button ‘Bestuursmededelingen ALV’.
If unfortunately you can’t attend, but do you have great ideas, questions or do you just need to say something? Mail to  v@bvamsterdam.nl!
The drinks are already cold!
Until Saturday!
Sincerely,
The BVA board

Thuiswedstrijden

De komende weken staan er geen thuiswedstrijden gepland.