BV Amsterdam

De gezelligste club in Amsterdam West

van Hogendorphal 1 weer een week dicht

Helaas worden we wederom door de gemeente verrast met sluiting van een van de trainingzalen. Van Hogendorphal 1 is van donderdag 2 t/m dinsdag 7 september niet beschikbaar. We hebben getracht om alle trainingen zo veel mogelijk doorgang te laten vinden, maar mogelijk wel op andere tijden en in Van Hogendorphal 2

Donderdag 2 september Van Hogendorphal 2:
17.00-18.00 uur: veld 1,2 en 3 alle jongens en meisjes U12
18.00-19.00 uur: veld 1,2 en 3: alle jongens U16 2 en 3
20.30-21.45 uur: veld 1: Heren Recreanten, veld 2: Heren 4, veld 3: Heren 6
21.45-23.00 uur: veld 1: Heren 8, veld 2: Heren 3, veld 3: Heren 5

Zaterdag 4 september Van Hogendorphal; 2:

12.00-13.30 uur U08 en U10.

Maandag 6 september Van Hogendorphal 2:

17.00- 18.00 uur: veld 1: en 2 en 3: Alle jongens en meisjes U14

Dinsdag 7 september:

20.30-21.45 uur: veld 1 en 2: jongens U18 en veld 3: jongens U20/22
21.45-23.00 uur: veld 1; heren 8, veld 2: heren 6, veld 3: heren 7

11 september 2021 seizoenopening

Beste BVA’ers, 

Na de seizoensafsluiting / ALV op zaterdag 10 juli kijken we nu alweer reikhalzend uit naar het nieuwe, hopelijk corona-vrije, seizoen! Om aankomend seizoen goed in te wijden en elkaar na de zomer weer eens te zien zal op zaterdag 11 september de officiële seizoensopening in de Van Hogendorphal plaats vinden (onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen). 

Aan het programma wordt nog gewerkt, maar deze zal waarschijnlijk bestaan uit een mix van clinics, onderlinge en/of oefenwedstrijden, mogelijkheden om je tafel-/scheidsrechterskennis te vergroten, en een belangrijke meeting waarin het bestuur en de TC gezamenlijk de nieuwe visie van BVA zal toelichten. Uiteraard sluiten we de dag bij Dirk af voor een hapje en drankje!

Meer informatie volgt, maar zet de datum alvast in je agenda!

Groet,

namens het bestuur,

Emma Kruijswijk

English

Dear BVA-member, 

After the season closure / GMM on Saturday the 10th of July, we are already looking forward to next, hopefully corona-free, season! In order to properly kick-off upcoming season and see each other again after the summer, the official season opening will take place at the Van Hogendorp-hal on Saturday 11 September (subject to the corona measures in force at the time).

The program is still in progress, but it will probably consist of a mix of clinics, practice games, opportunities to increase your table/referee knowledge, and an important meeting in which the board and the TC will jointly inform everyone about the new vision of BVA. We will of course end the day at Dirk’s for a drink and bite!

More information will follow, but make sure you save the date!

Kind regards, 

on behalf of the board, 

Emma Kruijswijk

NBB bericht over 3×3 Tour

Beste basketbalverenigingen,

Het vriendelijke verzoek om het onderstaande bericht en de afbeelding in de bijlage met jullie leden te delen en op jullie website en social media account te plaatsen. Dank alvast!

Doe nog mee met de 3x3NL Tour 2021!
Na twee succesvolle voorronden in Katwijk en Barneveld, gaat de nationale 3×3 basketball tour in augustus door richting de landelijke finale: de 3x3NL TOUR FINALS op 21 en 22 augustus in Amsterdam. Er staan voorafgaand aan deze finale nog twee mooie evenementen op de planning, namelijk de 3x3NL Masters Utrecht op 13 t/m 15 augustus op het Jaarbeursplein midden in het centrum van Utrecht en 3x3NL Amsterdam op 19 en 20 augustus op het voorplein van het Olympisch Stadion!

Lees verder

Informatie over de

Hallo BVA leden,

Ben je nieuwsgierig hoe we als club de moeilijke Corona periode zijn door gekomen, wil je weten hoe we omgaan met de ‘te veel betaalde’ contributie.., wil je mee bepalen hoe we in de komende jaren als club verder gaan?

Kom dan volgende week zaterdag 10 juli om 15.00 uur naar de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Deze keer niet in de sporthal maar in het Ladderhuis in het Westerpark, (Klönneplein 10, 1014DD Amsterdam).

We zorgen voor koffie/thee. Na de vergadering fris, een biertje of wijntje en heerlijke versnaperingen.

 We hopen jullie allemaal te ontmoeten.

namens het BVA bestuur, Her Koelmans, (voorzitter)

ENGLISH 

Hello BVA members,

Are you curious how we got through the difficult Corona period as a club, do you want to know how we deal with the ‘overpaid’ contribution.., do you want to help determine how we will continue as a club in the coming years?

Then come to the General Members Meeting of our association next Saturday, July 10 at 3 p.m.

This time not in the sports hall but in the Ladderhuis in the Westerpark, (Klönneplein 10, 1014DD Amsterdam).

We provide coffee/tea. Refreshments, a beer or wine and delicious snacks after the meeting.

We hope to meet you all.

on behalf of the BVA board,
Her Koelmans (chairman)    

Algemene Ledenvergadering General Member Meeting 10 juli in Het Ladderhuis Westerpark om 15.00 uur.

Programma Algemene Vergadering van Beraad | Remonstranten

Hallo BVA leden,

Heel langzaam ‘normaliseert’ de samenleving zich weer. Voor ons als BV Amsterdam bestuur is dat reden om ‘gewoon’ aan het eind van het seizoen een Algemene Leden Vergadering (ALV) te plannen. We gaan dat doen op 10 juli, van 15.00 tot het eind van de middag. We beginnen natuurlijk even met de formele zaken en hopen dat vlot te kunnen doen zodat we de middag met een gezellige borrel kunnen afsluiten. We hebben elkaar een tijd niet of nauwelijks gezien of gesproken dus is er nu gelegenheid dat ín te halen’. De bar is open en wij zorgen voor wat versnaperingen..

Omdat de Sporthal niet beschikbaar is houden we de bijeenkomst in het Westerpark, in het ‘ladderhuis’ (naast de korfbalvelden).

Het adres van het Ladderhuis is Klönneplein 10, 1014DDAmsterdam. Het clubhuis van de korfbalclub vlak bij de toegangsbrug vanaf de Van Hallstraat

Elke ALV is natuurlijk altijd van belang omdat je daar als lid van de club mede vorm kunt geven aan ons clubbeleid. Deze maal staan er 2 onderwerpen op de agenda die extra bijzonder zijn:

 • In de verantwoording van de financiën zit een voorgenomen besluit tot teruggave van een deel van de contributies over afgelopen seizoen.
 • We willen in het volgende seizoen ons sportieve beleid aanscherpen, onder andere door uitbreiding van de rol van de Technische Commissie naar de senioren teams.

Wil je met het bestuur in gesprek over deze (en andere) onderwerpen dan ben je zeer welkom op

De ALV van BV Amsterdam met borrel na afloop

zaterdag 10 juli om 15.00 in het ladderhuis. Klönneplein 10, 1014DDAmsterdam.

Hopelijk zien we elkaar op die datum..

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Her Koelmans (voorzitter)

In English:

Hello BVA members,

Society is slowly returning to normal. For us as a BV Amsterdam board, that’s reason to ‘just’ plan a General Members Meeting (GMM) at the end of the season. We’ve planned this on July 10, from 3 p.m. to the end of the afternoon. We will of course start with the formal matters and hope to be able to do that smoothly so that we can end the afternoon with a drink. We haven’t seen or spoken to each other for a while, so there is now an opportunity to catch up’. The bar will be open and we’ll provide some snacks..

Because our gym (Van Hogendorp hal) is not available, we will hold the meeting in the Westerpark, in the ‘ladder house’ (next to the korfball fields).

The address of the Ladderhuis is Klönneplein 10, 1014DD Amsterdam. The clubhouse of the korfball club near the access bridge from Van Hallstraat

Every GMM is of course always important because as a member of the club you can help shape our club policy. This time there are 2 topics on the agenda that are extra special:

 • The financial statement contains an intended decision to return part of the contributions for the past season.
 • We want to tighten up our sporting policy in the next season, among other things by extending the role of the Technical Committee to the senior teams.

If you would like to discuss these (and other) topics with the board, you are very welcome at

The GMM of BV Amsterdam with a drink afterwards

Saturday 10 July at 15.00 in the Ladderhuis. Klönneplein 10, 1014DD Amsterdam.

Hopefully we’ll see each other on that date..

Yours sincerely, on behalf of the board, Her Koelmans (chairman)

Thuiswedstrijden

zaterdag 30 oktober, 2021
Tijd Veld Team Tegenstander Scheidsrechter(s) Jurytafel
11:30 1 Zaaldienst: Gemma, Lena en Her
12:00 2 Jongens U16-2 Flashing Heiloo M16 2
 • Darren Mac Intosh
 • Matthijs van der Tas
Ouders Valdes Ramirez en Elsinghorst
14:00 1 Jongens U18-1 MBCA A'veen M18 3
 • Susan Veerman
 • Matthijs Lans
Isis Tecle en 1 Heer uit Heren 5
14:00 2 Heren 4 (2e klasse B) Harlemlakers MSE 5
 • Jurjen van Gent
 • Rieks Dekker
Damir el Habri en 1 Heer uit Heren 5
14:00 3 Meisjes U12-1 Onze Gezellen X12 3
 • Flip Dreijerink
 • Joao Aguas Lopes
Ouders Robert en Kruydenhof
16:00 1 Jongens U16-1 BV Noordkop M16 2
 • Mara Verdaasdonk
 • Tom Amundsen
Ouders Adove en Barendse
16:00 2 Heren 5 (3e Klasse A) HBC MSE 2
 • Nienke van Rijn
 • Kiki Kamphorst
Mirza Mirzaoglu en Finn Rippen
16:00 3 Jongens U14-3 Hillegom '85 X14 1
 • Lena Queromes
 • Derron Vapor
Ouders Verkade en Mulder
18:00 1 Jongens U18-2 Racing Beverwijk M18 1
 • Robert Oerlemans
 • Nils Mollema
Jarod Adove + 1 Heer uit Heren 8
18:00 2 Dames 3 (2e klasse A) U.S. VSE 4
 • Esat Figengul
 • Nino Rakic
Rens Oei + 1 Heer uit Heren 8
18:00 3 Jongens U14-1 HBC X14 1
 • Kenza Ez-Zaitouni
 • Rico Habraken
Ouders Kik en Quax
18:30 4 Dames 1 (2e divisie) VBC Akrides VSE 1
 • Bondsscheidsrechters
 • Bondsscheidsrechters
3 Heren uit Heren 1
20:00 1 Heren 7 (3e klasse C) The Challengers MSE 2
 • Marguerite Gallagher
 • Audrey Overgaauw
Anatoli Zima en Borre Bevers
20:00 2 Dames 2 (1e klasse A) Onze Gezellen VSE 1
 • Mathilde Breunis
 • Dubravko Janjac
Damiën Oord en Ozan Karacaer
20:00 3 Heren 8 (4e klasse A) BV Early Bird MSE 2
 • Leontien Schoenmaker
 • Daphne Smit
Branko Bencina en Cedric Helmer
20:30 4 Heren 1 (1e divisie) S.B.U. MSE 1
 • Bondsscheidsrechters
 • Bondsscheidsrechters
3 Dames uit Dames 1