Welkom bij BVA

De gezelligste club van Amsterdam

Algemene Ledenvergadering zaterdag 9 juni 2018

Zaterdag 9 juni staat de ALV gepland in de Van Hogendorphal.

Zaal open 15.00 uur.
Aanvang 15.30 uur.
Terwijl de ouders aanwezig kunnen zijn bij de vergadering is de hal opengesteld voor de kinderen om een balletje te gooien.

Tijdens de ALV kijken we terug op het afgelopen seizoen, kijken we vast naar het komende seizoen en de penningmeester doet financieel verslag over het afgelopen jaar en zal de begroting presenteren en zal tevens een contributievoorstel doen aan de vergadering.

Huldiging van onze kampioenen Dames 3, Heren 1, 2 en 4.

Vanaf 15.00 uur liggen de stukken ter inzage.

Agenda Algemene Ledenvergadering Zaterdag 9 juni 2018

Seizoen afsluiting 2018 met Algemene Ledenvergadering Basketbal Vereniging Amsterdam

 9 juni 2018, 15.30 – 18.00, (in loop vanaf 15.00) Van Hogendorphal 

Na afloop huldiging kampioenen en borrel ! 

De zaal is open tijdens de seizoensafsluiting

 

 1. Opening
 2. Verslag ALV 2016
 3. Bestuursverslag afgelopen seizoen (inclusief TC)
 4. Financieel verslag afgelopen seizoen
  • Verslag seizoen 2017 -2018
  • Verslag en decharge van de kascommissie seizoen 2017 – 2018 (Dubravko Janjac & Harold Ansink)
  • Vaststelling begroting 2018 -2019 en voorstel contributie
  • Vaststelling kascommissie 2018 -2019
 5. Samenstelling bestuur komend seizoen
 6. Stimuleren meiden basketbal
 7. Veilig sportklimaat (introductie VOG voor alle vrijwilligers)
  • Vertrouwenspersoon
  • VOG voor alle vrijwilligers in nieuwe seizoen
 8. Rondvraag
 9. Leden en teams in zonnetje, huldiging kampioenen
 10. Sluiting, Feest/borrel

Thuiswedstrijden

De komende weken staan er geen thuiswedstrijden gepland.