Opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Je dient minimaal 1 maand voor beeïndiging van het verenigings-jaar schriftelijk op te zeggen. Vermeldt duidelijk om wie het gaat (naam, voorletters, geb.datum).
Ingaande het seizoen 2011/2012 moeten opzeggingen voor 30 april aan de vereniging worden gemeld.
Dit heeft te maken met wijziging van de aanmelddatum voor leden in het nieuwe seizoen. Die heeft de NBB een maand vervroegd en vastgesteld op 1 mei. Dus als je gaat opzeggen moet dat voortaan voor 30 april.
We willen ook graag weten waarom je opzegt. Je ontvangt van BV Amsterdam altijd een bevestiging van ontvangst van je opzegging. Pas als je deze bevestiging hebt ontvangen is je opzegging definitief. Indien je niet op tijd opzegt, ben je automatisch lid tot 1 juli van het volgende jaar. En je dient dan ook de volledige contributie voor dat verenigingsjaar te voldoen.
Indien je tussen 1 mei en de eerste training -eind augustus- alsnog op wilt zeggen ben je de bondsafdracht verschuldigd die de vereniging aan de NBB moet afdragen.
Voor jeugdleden t/m U20 is dat € 67,00.
Voor U22-leden en seniorenleden is dat € 89,00.
Bedenk dus heel goed in april of je na de vakantie lid wilt blijven.
Het emailadres voor opzeggingen is de ledenadministratie: leden@bvamsterdam.nl .
Na verzenden van je email krijg je van de ledenadministratie een bevestigingsemail. Dat is jouw bevestiging van opzegging.