Onder strikte voorwaarden kan er worden getraind

Als bestuur zijn we erg blij dat we de leden, die ondanks alle Corona-problemen toch graag willen trainen, deze gelegenheid kunnen bieden vanaf maandag 26 oktober.

Uiteraard respecteren wij dat er leden zijn, die voorlopig liever even rustig aan willen doen.

Conform de door NOC*NSF, NBB en het Ministerie opgesteld regels zijn er wel mogelijkheden om te kunnen trainen.

Er zijn echter wel een aantal restricties.

 1. Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje. Deze mag alleen af als je op een veld actief aan het trainen bent.
 2. Bij jeugd t/m 17 jaar mag er gewoon volop worden getraind. De trainer moet wel een afstand in acht nemen van 1,5 meter vanaf de kinderen.
 3. Bij alle anderen vanaf 17 jaar en bij de senioren gelden er andere restricties waaronder mag worden getraind.

 Er mogen zich niet meer dan 30 personen van 18 jaar en ouder tegelijk in een sportruimte bevinden.

 Hoe gaan we dit organiseren bij deze groep boven 17 jaar en senioren:

 Er mogen maximaal 4 personen op een half veld aanwezig zijn (ofwel max. 8 personen op een heel veld/per team).

 • Zij moeten zich beperken tot skills, die zij alleen kunnen doen. Dribbels, shots, moves.
 • Tijdens deze training moeten de max. 4 personen op het halve veld steeds de 1,5 meterregel in acht houden.
 • Bij voorkeur zelf een basketball meenemen.
 • Als je een bal van BV Amsterdam wilt gebruiken dan deze vooraf met aanwezig desinfectiemiddel afnemen.
 • Na afloop van de training de bal weer desinfecteren en terug in de ballenkar.
 • Tijdens de training alleen jouw eigen bal in de hand nemen.
 • De groep moet in tact blijven, dus niet gaan wisselen op een ander veld met een andere groep.
 • Na de training verlaat de groep samen, op afstand, de zaal en gaat naar buiten.

De trainingstijden zijn met een paar minuten aangepast zodat de spelers de zaal op tijd kunnen verlaten.

De aanvang van de volgende training kan pas plaatsvinden op het moment dat de vorige groep de zaal verlaten heeft.

Ben je te vroeg dan moet je even in het halletje of buiten wachten voordat je de zaal in mag. (paraplu mee?) .

We moeten voorkomen dat we de limiet van 30 personen overschrijden.

Uitgaande van 3 velden =  6 groepjes van 4 (plus eventueel een trainer per team/veld) blijven we binnen deze limiet.

Bijgaand het trainingsschema voor de komende periode. Let op de aanvang en eindtijden.

Op deze manier kunnen wij hopelijk veilig blijven trainen. 

Het verzoek aan de trainers om deze informatie te bespreken met de spelers van het team

LET OP: we hebben vernomen dat de sportlocaties ( ook de Van Hogendorphal ) sinds deze week onaangekondigd een aantal keren per avond bezoek krijgt van BOA’s, die controleren of de aanwezigen zich aan de strikte maatregelen houden.

En bij overtreding kan een boete oplopen tot € 4.000,00. Als iedereen zich goed aan de bovengenoemde punten houdt zal alles soepel kunnen verlopen.