Lid worden van BV Amsterdam?

Als je lid wilt worden bij BV Amsterdam dan moet je een aanmeldformulier invullen.

Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden voor Dames en Heren, die op landelijk niveau hebben gespeeld en Dames en Heren die op afdelingsniveau willen spelen.

Bij de jongens zijn er bij enkele leeftijdsgroepen plekken vrij. Ook bij de meisjes zijn beperkte plaatsingsmogelijkheden.

Voor de Basketball’sCool voor kinderen van 6 t/m 11 jaar is heel veel animo en hier kunnen aanmelders zich opgeven voor op de wachtlijst. Helaas is er op dit moment wel een lange wachtlijst.

Bij de Heren Senioren zijn bij de recreanten per direct geen plaatsingsmogelijkheden.

Bij de Dames Recreanten zijn nog wel plaatsingsmogelijkheden.

Als je lid wilt worden of een kennismakingstraining wilt dan moet je een aanmeldformulier invullen.
Hierop kan je de informatie invullen die van belang kan zijn voor een goede presentatie van je zelf. Als je je aanmeldt middels een aanmeldformulier kunnen we je eventueel op een wachtlijst plaatsen en je informeren zodra er plek is. Het aanmeldformulier zie je bij het kopje “lid worden“.