Wat zijn jouw plannen voor komend seizoen?

Beste BVA’er,

Het is bijna april. De maand april is de maand om er bij stil te staan over wat je het volgende seizoen gaat doen. Er kan een reden zijn dat je je lidmaatschap gaat opzeggen.

Op 1 mei moet de vereniging melding maken bij de NBB met welke teams BV Amsterdam het komend seizoen in competitie gaat spelen en op welk niveau.
Het bestuur moet aan de hand van het aantal teams gaan plannen m.b.t. inhuur van zaalruimte voor trainingen in het komende seizoen op de lokaties Van Hogendorphal 1 en 2, Laan van Spartaan en Het 4e Gymnasium. Deze gespreken lopen nu trouwens al.

Indien je moet besluiten om het komende seizoen niet meer te spelen/trainen bij BV Amsterdam dan verzoek ik je dit uiterlijk 30 april 2017 te melden.
Op de website zie je de opzegprocedure bij “Opzeggen Lidmaatschap”.
Ook dat er kosten aan zijn verbonden indien je na 1 mei je lidmaatschap opzegt.
We willen ook graag de reden horen dat je besluit om te stoppen.

Stop je? mail dan naar: leden@bvamsterdam.nl Je krijgt altijd een bevestiging van je opzegging, hetgeen tevens je bewijs van opzegging is.

Blijf je lid? Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen trainen we nog door tot eind juni. Weliswaar hier en daar met aangepaste trainingstijden.

Heb je nog vragen? mail dan naar; leden@bvamsterdam.nl