Laatste reminder seizoenafsluiting a.s. zaterdag 9 juli

Hey BVA-ers
Aanstaande zaterdag is het zover!! Om 14:00 start de seizoen afsluiting (Deuren open om 13:30). Zoals je weet zullen we de kampioenen huldigen, zijn er velden beschikbaar voor onderlinge partijtjes voor de jeugd en zijn we zeer benieuwd naar jullie input voor het komende seizoen. Denk aan:
–           Wat vind je van het indelen van teams voor het draaien van zaaldiensten?
–           Voelde jij je goed geïnformeerd over alle nieuwtjes van de club? Hoe kunnen we dit eventueel verbeteren?
–           Hoe vergroten we de actieve kern van BVA? (immers, vele handjes maken licht werk!)
De laatste van de boven genoemde punten is volgens het bestuur een van de belangrijkste kwesties voor komend seizoen; met de huidige, (te) kleine actieve kern wordt het vrijwel onmogelijk om het seizoen soepel te laten verlopen. Alle hulp is welkom dus we zien je graag bij de seizoen afsluiting. 
Ter voorbereiding zijn de stukken beschikbaar op onze website: de ALV agenda, verslag van de ALV ’20/21,  het bestuursverslag ‘21/’22, het financiële verslag ‘21/’22 en de nieuwe ‘omgangsregels’ (veilig sporten, sancties bij verzuim…). Je kunt die vinden middels onderstaande button
Mocht je jammer genoeg toch niet bij aanwezig kunnen zijn maar heb je wel geweldige ideeën, vragen of moet je gewoon iets kwijt? Mail dan naar v@bvamsterdam.nl!
De drankjes staan alvast koud!
Tot zaterdag!Met vriendelijke groet,
Het BVA-bestuur

English version


Hey BVA-ers
This Saturday it’s time to meet!! The season closing starts at 14:00 (Doors open at 13:30). As you know, we will pay tribute to the champions, there are fields available for mutual matches for the youth and we are very curious about your input for the coming season. Think of:
–           What do you think about dividing teams for performing hall shifts?
–           Did you feel well informed about all the news from the club? How can we possibly improve this?
–           How do we increase the group of active members of BVA? (After all, many hands make light work!)
The last of the above points, according to the board, is one of the most important issues for next season; with the current, (too) small active group, it becomes virtually impossible to run the season smoothly. All help is welcome so we look forward to seeing you at the end of the season.
In preparation, the necessary documents are available on our website: the ALV agenda, report of the ALV ’20/21, the board report ’21/’22, the financial report ’21/’22 and the new ‘rules for mutual contact ‘ (safe sports, sanctions in case of absenteeism…). You can find it under the following button ‘Bestuursmededelingen ALV’.
If unfortunately you can’t attend, but do you have great ideas, questions or do you just need to say something? Mail to  v@bvamsterdam.nl!
The drinks are already cold!
Until Saturday!
Sincerely,
The BVA board