Informatie over de

Hallo BVA leden,

Ben je nieuwsgierig hoe we als club de moeilijke Corona periode zijn door gekomen, wil je weten hoe we omgaan met de ‘te veel betaalde’ contributie.., wil je mee bepalen hoe we in de komende jaren als club verder gaan?

Kom dan volgende week zaterdag 10 juli om 15.00 uur naar de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Deze keer niet in de sporthal maar in het Ladderhuis in het Westerpark, (Klönneplein 10, 1014DD Amsterdam).

We zorgen voor koffie/thee. Na de vergadering fris, een biertje of wijntje en heerlijke versnaperingen.

 We hopen jullie allemaal te ontmoeten.

namens het BVA bestuur, Her Koelmans, (voorzitter)

ENGLISH 

Hello BVA members,

Are you curious how we got through the difficult Corona period as a club, do you want to know how we deal with the ‘overpaid’ contribution.., do you want to help determine how we will continue as a club in the coming years?

Then come to the General Members Meeting of our association next Saturday, July 10 at 3 p.m.

This time not in the sports hall but in the Ladderhuis in the Westerpark, (Klönneplein 10, 1014DD Amsterdam).

We provide coffee/tea. Refreshments, a beer or wine and delicious snacks after the meeting.

We hope to meet you all.

on behalf of the BVA board,
Her Koelmans (chairman)