Corona-protocol

BV Amsterdam hanteert de volgende regels met betrekking tot het voorkomen van corona besmettingen:

Bij trainingen:

  • Iedereen vanaf 13 jaar die de sporthal betreedt draagt een mondkapje.
  • Het mondkapje mag alleen af als je actief op het sportveld aan de training deelneemt. Als je langs de kant van een veld zit moet mondkapje op.

Bij wedstrijden:

  • Iedereen vanaf 13 jaar die de sporthal betreedt draagt een mondkapje.
  • Het mondkapje mag alleen af als je actief op het sportveld aan de training deelneemt. Als je langs de kant zit moet mondkapje op.
  • De sporthal is alleen toegankelijk voor spelers en overige bij een team betrokken personen (scheidsrechters, trainer/coach, jury/tafelaars, zaaldienst BV Amsterdam en bij jeugdteams chauffeurs van zoekend teams. Geen bezoekers bij de wedstrijden.
  • Alle leden en bezoekers handhaven de regels rond hygiëne en sociale afstand (minimaal 1,5 meter). Het mondkapje mag uitsluitend af als je actief als speler aan de wedstrijd deelneemt.
  • Thuisspelende teams en uitspelende teams gebruiken elk apart één van beide zijden van de sportzaal zoals in de zaal staat aangegeven.
  • Op de sportvelden wordt gesport volgens de geldende basketball regels maar na afloop dienen alle deelnemers zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te vertrekken. Omkleden en douchen kan, maar wordt afgeraden. Kleedkamers voor thuisspelende en bezoekende teams zijn gescheiden en worden tijdens de speeldag niet gewisseld. De kleedkamers zijn ‘gemarkeerd’.
  • Warming up voor een wedstrijd is natuurlijk toegestaan. We vragen iedereen wel als team een aparte plek te zoeken in de sporthal als het veld nog niet beschikbaar is voor de warming up. Vermijd dat elkaar afwisselende teams te dicht bij elkaar komen.
  • Er mag niet met stemverheffing worden gesproken of geschreeuwd in de sporthal. Dat geldt tijdens het hele verblijf in de sporthal. Ook tijdens de wedstrijden. Dit geldt ook voor spelers en coaches.

Men dient altijd de aanwijzingen te volgen van de coronabegeleider.

Zo hopen wij het Corona-virus buiten de hal te houden.

(Let er op dat bij verenigingen bij uitwedstrijden ook coronaregels gelden. Zie in Sportlink bij de betreffende uitvereniging)

Namens het bestuur,

Bijlages: