Basketball’sCool 2 en 9 februari 2022

Helaas blijken en dubbele boekingen gemaakt te zijn door de gemeente mbt de uren, die de Basketball’sCool op woensdag trainen. Op woensdag 2 en 9 februari is de training In Van Hogendorphal 2 van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Vanaf woensdag 16 februari zitten we weer op onze vaste tijd van 15.30 uur tot 17.00 uur in Van Hogendorphal 1.