Algemene Jaarvergadering en huldiging Kampioenen zaterdag 9 juli 2022

Het bestuur is voornemens om de Algemene Jaarvergadering te houden op zaterdag 9 juli in de Van Hogendorphal.

Aan bod komen:
financieel terugblik afgelopen seizoen
begroting komend seizoen
vaststelling contributie
verkiezing bestuur komend seizoen
sportieve terugblik afgelopen seizoen
sportieve plannen en ambities komend seizoen
HULDIGING kampioenen seizoen 2021 2022
en wat verder ter tafel komt.

zaal open 13.30 uur
aanvang bijeenkomst 14.00 uur
sluiting van de middag 17.00 uur
de stukken liggen vooraf ter inzage voor de leden

leden die zich willen aanmelden voor een bestuursfunctie kunnen zich wenden tot de voorzitter v@bvamsterdam.nl

We hebben de zaal gehuurd, zodat de kinderen, die niet actief deelnemen aan de vergadering een balletje kunnen gooien.