Agenda Algemene Ledenvergadering Zaterdag 9 juni 2018

Seizoen afsluiting 2018 met Algemene Ledenvergadering Basketbal Vereniging Amsterdam

 9 juni 2018, 15.30 – 18.00, (in loop vanaf 15.00) Van Hogendorphal 

Na afloop huldiging kampioenen en borrel ! 

De zaal is open tijdens de seizoensafsluiting

 

 1. Opening
 2. Verslag ALV 2016
 3. Bestuursverslag afgelopen seizoen (inclusief TC)
 4. Financieel verslag afgelopen seizoen
  • Verslag seizoen 2017 -2018
  • Verslag en decharge van de kascommissie seizoen 2017 – 2018 (Dubravko Janjac & Harold Ansink)
  • Vaststelling begroting 2018 -2019 en voorstel contributie
  • Vaststelling kascommissie 2018 -2019
 5. Samenstelling bestuur komend seizoen
 6. Stimuleren meiden basketbal
 7. Veilig sportklimaat (introductie VOG voor alle vrijwilligers)
  • Vertrouwenspersoon
  • VOG voor alle vrijwilligers in nieuwe seizoen
 8. Rondvraag
 9. Leden en teams in zonnetje, huldiging kampioenen
 10. Sluiting, Feest/borrel