8 juli Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) kijken wij terug op het afgelopen seizoen, zowel sportief als financieel.
Inloop in de Van Hogendorphal om 10.30 uur.

De voorzitter informeert de vergadering over de plannen voor komend seizoen.
De penningmeester doet een voorstel aan de leden voor de contributie voor komend seizoen.
Zorg dat je erbij bent. Eigenlijk is de aanwezigheid bij een ALV voor ieder lid een must.
Samen zijn we BV Amsterdam. Niet denken: “het bestuur regelt het maar”.
Ook jouw mening is belangrijk.
Of voel je iets voor een bestuursfunctie? mail dan naar v@bvamsterdam.nl.
De kampioenen van afgelopen seizoen krijgen de kampioensmedaille omgehangen en de kampioensbeker wordt uitgereikt.
Ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom en de sporthal is gedurende de vergadering beschikbaar voor de jeugdleden. Vanaf 11.00 uur is er een speciale training met leuke dingen voor de allerjongsten,
Aanvang ALV 11.00 uur en na afloop drinken we gezamenlijk op een prettige vakantie en een goed nieuw seizoen.
We verwachten om 13.00 uur de hal te verlaten en dan begint de vakantie echt.